martes, 27 de agosto de 2013

Du Idala tanka-i.

Yen la du tanka-i qui obtenis la triesma premio en la VIesma Konkurso di Tanka "Grau Miró".


Inter la ruini
flugas la papiliono
sur la herbi.
Til la olda kastelo
arivis la printempo.An la voyo
la flava flori
di printempo.
La vesperala vento
parkuras la planajo.martes, 20 de agosto de 2013

Haiku 42

File:Moon 25 03 2011 (5558208884).jpgkant la grilii -
nur un stelo
e la kreskanta lunoLa normala metriko por irga haiku povas esar 5-7-5, ma ne mustas esar ol. Multi skribas haiku-i ube nur la metriko esas bone, ma la haijin (skriptero di haiku-i) aparas en la poemo e pro to anke desaparas la haiku. Ca haiku ne havas la normala metriko di 17 silabi ma kun altra formo, ma 5-4-7 qua anke esas valida en la haiku. Ni havas multa libereso dum skribar haiku-i!

domingo, 4 de agosto de 2013

Zen* mikra rakonto.

File:Mudra inzou.jpg
Ula imperiestro questionis ulafoye maestro Gudo:


 - Quo eventas a ula lumizita e saja homo pos mortar?

 - Me ne savas lo. Quale me povus savar to? – respondis Gudo.

 - Pro ke vu esas maestro! – dicis l’imperiestro.


 - Yes, vu esas justa – dicis Gudo – ma ula ne mortinta maestro!