sábado, 30 de septiembre de 2017

Tanka da HitomaroEn la vakua monti
la folii dil bambuo
krakas pro la vento,
me pensas ad ula yunino
qua ne esas hike.

Kakinomoto no Hitomaro (662 - 710)


sábado, 19 de agosto de 2017

Memorigo di F.G. Lorca


Esas ya 81 yari depos ke la Hispana poeto, Federico García Lorca fusilagesis. 


lunes, 7 de agosto de 2017

Texteto da Antonio Machado (4)

-         Hodie ni lernos, siori, la 28esma leciono, qua esas l’unesma ke ni dedikos al sakra parolado. Hodie, ni parolos pri Deo. Ka vi prizas la temo?

La dicipuli asentas e konkordas.
 
-         Staceskez ti qui kredez a Deo.

Omna dicipuli staceskas, ma ne omni same impetuoza.

-         Brave! Tre bone. Til morge!

-         …?

-         Ke vi povas ekirar.

-         E quon ni mustas adportar morge?


-         La 29esma leciono. “Pri la posibla ne-existo di Deo.”


Juan de Mairena da Antonio Machado.

Texteto da Antonio Machado (3)

Nultempe, nulo, nulu. Tri teroriganta vorti; ante omno, la lasta. (Nulu esas nulo personigita.) La homo, tamen, pugnas kontre li e, fine, perdas la pavoro. Sioro Nulu! Sioro José María Nulu!  Lua ecelenco sioro Nulu! Mea konsilo esas ke vi – parolas Mairena a lia dicipuli – pensez a lu e ke vi imaginez lu. Kom poeziala exercado, me ne savas ulo plu bone. Til morge!

Juan de Mairena da Antonio Machado

sábado, 10 de junio de 2017

Reflekto da Pepe Mújica

Tre interesanta, me kredas, reflekto da Pepe Mújica pri la nuna stando di nia socio, ex-prezidanto di Uruguay:


José Mujica 2016 - 3.jpgO tu sucesas vivar felica kun poka kozi, pro ke feliceso esas interne ek tu o tu sucesos nulo. To ne esas povreso-apologio, to esas sobreso-apologio, ma pro ke ni inventis konsumista socio e la ekonomio mustas kreskar, pro ke se ol ne kreskas, ol esus granda tragedio, ni inventis monto di superflua konsumo e ni mustas jetar, e vivar komprante e jetante, to quon ni spensas esas vivo-tempo pro ke kande me kompras ulo o tu, tu ne kompras lo kun (per) pekunio, ma kun la tempo dil vivo quan tu mustis spensar por havar ita pekunio. La sola kozo quan tu ne povas komprar esas la vivo, vivo spensesas ed esas tre trista spensar la vivo por perdar la libereso. sábado, 29 de abril de 2017

En aprilo (triesma mikra-texto)

Nia Hispana linguo havas multa proverbi (refranes) e multi de li esas pri la vetero. Yen ke ni havas pri aprilo tre konocata proverbo:

En abril, aguas mil.

E yen ke me skribis ica mikra e preske infantala rimo en Ido, nur por amuzar me, inspirita ye ita proverbo:

En aprilo,
rakontas ca konsilo
sen dubo
prenez via parapluvo.


Pikturo: Placo di Europa sub la pluvo da Gustave Cailebotte (ek Wikipedia)

miércoles, 12 de abril de 2017

Itera renkontro kun Jose

Yen ke loko ube eventas ulo importanta en tua vivo sempre restas en la mento ed en la kordio. To eventas a me kande me retrovenas en Valencia. Esas ne-evitebla ke kande me eniras l'urbo Valencia, me pensas balde a ta quar plena Idista dii qui eventis preske un yaro anre nun. Pro to, me anke vizitis a nia olima Hispana reprezentero Jose Garcia, olqua me (ni) konocis en ita Ido Renkontro. Me konocis anke sua spozino, Maruja (anke Idisto) e ni havis dum un horo e kelka minuti agreabla konversado dum drinkar kafeo kun lakto e manjar kelka dolcaji. Esis tre bona askoltar Jose e Maruja parolar pri sua vivo e sua Ido-vivo. Yen altra mikra renkontro di du Hispan Idisti!domingo, 5 de febrero de 2017

Waka da Sei Shônagon
A mea vizitanti
me nultempe respondas
ke me esas heme,
nam me ne esas certa
ke me esas me 


Sei Shônagon (10esma yarcento)

viernes, 13 de enero de 2017

Texteto da Antonio Machado (2)

Agamemnon01.jpg


Vereso esas vereso, sive dicita da Agamemnon, sive dicita da sua porko-gardisto.

Agamemnon: Me konsentas.

La porko-gardisto: To ne konvinkas me.