miércoles, 12 de abril de 2017

Itera renkontro kun Jose

Yen ke loko ube eventas ulo importanta en tua vivo sempre restas en la mento ed en la kordio. To eventas a me kande me retrovenas en Valencia. Esas ne-evitebla ke kande me eniras l'urbo Valencia, me pensas balde a ta quar plena Idista dii qui eventis preske un yaro anre nun. Pro to, me anke vizitis a nia olima Hispana reprezentero Jose Garcia, olqua me (ni) konocis en ita Ido Renkontro. Me konocis anke sua spozino, Maruja (anke Idisto) e ni havis dum un horo e kelka minuti agreabla konversado dum drinkar kafeo kun lakto e manjar kelka dolcaji. Esis tre bona askoltar Jose e Maruja parolar pri sua vivo e sua Ido-vivo. Yen altra mikra renkontro di du Hispan Idisti!domingo, 5 de febrero de 2017

Waka da Sei Shônagon
A mea vizitanti
me nultempe respondas
ke me esas heme,
nam me ne esas certa
ke me esas me 


Sei Shônagon (10esma yarcento)

viernes, 13 de enero de 2017

Texteto da Antonio Machado (2)

Agamemnon01.jpg


Vereso esas vereso, sive dicita da Agamemnon, sive dicita da sua porko-gardisto.

Agamemnon: Me konsentas.

La porko-gardisto: To ne konvinkas me.