jueves, 30 de julio de 2009

Haiku da Anon


sakikomete
hana / ni / eda / naki
sakari / kana

Kun tanta flori
preske ne videsas la branchi
en la cerizolauro.
.
Anon (yarcento XVI)

martes, 28 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (IV)

Ye moskei e kirki, serchate vereso
me parolis kun sheiki, santi, filozofi e saji,
me audis la sentenci ekiranta di lia labii
e me ekiris pro la pordo quan me uzis kande me eniris.

Omar Khayyam

miércoles, 22 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (III)


Drinkez ni, amoro, drinkez. Omno invitas obliviar.
Me, qua sempre meditas, nur dum du dii
ne volabis pensar nek me nule pensis:
la dio qua venos e la dio qua ja pasis.


Omar Khayyam

martes, 21 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (II)

La tero esas mozaiko di Dei e kredaji,
di kleriki, profeti, sakra libri e texti:
nekompati, fido, peko, esas nur pretexti
ke la homi advokas por luktar quale feroca bestii.

Omar Khayyam

lunes, 20 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (I)


Kande ni departos sen lasar ula traco
la suno ne chanjos olua legi nek olua cikli;
lu ja vivis sen ni sennombra yarcenti
e ne por delektar ni, lu brilas olua blulanta astro.

Omar Khayyam (1040 - 1121?)