sábado, 19 de agosto de 2017

Memorigo di F.G. Lorca


Esas ya 81 yari depos ke la Hispana poeto, Federico García Lorca fusilagesis. 


lunes, 7 de agosto de 2017

Texteto da Antonio Machado (4)

-         Hodie ni lernos, siori, la 28esma leciono, qua esas l’unesma ke ni dedikos al sakra parolado. Hodie, ni parolos pri Deo. Ka vi prizas la temo?

La dicipuli asentas e konkordas.
 
-         Staceskez ti qui kredez a Deo.

Omna dicipuli staceskas, ma ne omni same impetuoza.

-         Brave! Tre bone. Til morge!

-         …?

-         Ke vi povas ekirar.

-         E quon ni mustas adportar morge?


-         La 29esma leciono. “Pri la posibla ne-existo di Deo.”


Juan de Mairena da Antonio Machado.

Texteto da Antonio Machado (3)

Nultempe, nulo, nulu. Tri teroriganta vorti; ante omno, la lasta. (Nulu esas nulo personigita.) La homo, tamen, pugnas kontre li e, fine, perdas la pavoro. Sioro Nulu! Sioro José María Nulu!  Lua ecelenco sioro Nulu! Mea konsilo esas ke vi – parolas Mairena a lia dicipuli – pensez a lu e ke vi imaginez lu. Kom poeziala exercado, me ne savas ulo plu bone. Til morge!

Juan de Mairena da Antonio Machado