lunes, 12 de octubre de 2015

Autunala tanka


En la profunda montaro,
la cervo bramas, eskartas e presas
la reda folii:
kande me askoltas lua plendo,
semblas a me trista l’autuno.

(Autoro ne-konocata)

A walk among leaves, Reigate (8221932074).jpg

                                                               miércoles, 30 de septiembre de 2015

La ciel-arko (duesma mikra-texto)

Cavespere, dum regardar infantala programo dil televiziono kum mea filiino, me askoltis kansono qua memorigis da me infantala kansono quan me askoltis multafoye e ke forsan ol venas de la Mez-epoko.  Ca kansono sempre igis me pensar pri la anti-semidismo en Hispania dum multa yari. Omnu savas ke dum la regnado dal Katolika Reji, la Judi expulsesis de Hispania en 1492. Vere, la Hispana literaturo havas multa exempli dil odio al Judi, quale ca infantala e populala Hispana kansono:

Kande pluvas ed esas la suno,
aparas la ciel-arko dil Sinioro.
Kande pluvas ed esas kolda,
aparas la ciel-arko dil Judo.viernes, 21 de agosto de 2015

La frazo (unesma mikra-texto)

Kar amiki,

dum kelka dii me vakancis en la Nordo di Hispania, en la regiono Aragón, apud la Pirieni. Ibe, me kompris libro qua tre plezis a me, nam ol naracas experiencii dil autoro tra 100 mikra rakonti.

Tale, me pensis facar to…forsan me ne skribos 100 mikra-texti e forsan me skribos pluse, ma ca texti havas nur du skopi: skribar irgo (me kredas ke to esas sempre bona) ed skribar en nia amata linguo. 


1.      LA FRAZO

Multafoye, me kredas, poka vorti esas plu bona kam longa parolado. To eventis a me kelka dii ante nun. Me esis dum kelka dii en la nordo de Hispania, apud la Pirinei e la frontiero kun Francia. Tadie, me vizitis Canfranc e lua bela e Hispan-Franca fervoyala staciono. Pose, ni volis vizitar nia vicina lando. Ni haltis en Etsaut (en la Franca), Eth Saut (en la Gaskoniana). Ibe, ni sidas e drinkas en la placo, apud la kirko e la municipala domo, dum ke nia filiino manjas. La garsono kelke parolas la Hispana e me kelke parolas la Franca.

Kande me iras pagar la drinkaji, me letkas kurioza frazo quan me ne regardabis antee:

Un kafeo: 3 euri.

Bon jorno! Voluntez servar a me kafeo! : 1,50 euri

La mairie d’Etsaut
Municipala domo che Etsaut. Fotografuro ek Wikipedio.

viernes, 24 de julio de 2015

Poemeto da Emily Dickinson (2)

Me nultempe vidis stepo,

me nultempe vidis la maro,

ma, me savas quale esas l’eriki

e to quon mustas esar ula ondo.

Me nultempe parolis kun Deo,

me nultempe vidis la Cielo,

ma, me konocas la loko

quale se me havus mapo di lu.

miércoles, 1 de abril de 2015

Printempala waka

Mil uceli ruladas.
Esas printempo...
Quankam omno rinovigesas,
me oldeskas.

Autoro ne-konocata

Pomieri en ula prato da Edward Mitchell Banister (1828 - 1901)  

lunes, 2 de marzo de 2015

Reflekto pri la haiku da Kyoshi

Ula bona exerco por komencar skribar haiku-i esas promenar...Yes! Promenar tra ne frequentita loki e probar kontemplar, dum promenar, omno en tua cirkumajo. Quon tu vidas? Quon tu askoltas? Quon tu odoras? Quon tu sentas? Sempre ni havos sensacioni qui plu kaptos nia atenco, inkluzive, ol permisos ke altra sensaciono anke divenez importanta...e ibe esas ube aparas la haiku.

La skribo-tablo haiku o l'imaginala haiku ne havas tanta grava esenco en la haiku quanta la kontemplado. La sekreto dil granda Maestri esas ke li multe voyajis, li promenis adhike ed adibe, la tota tempo, e to, precize, por perfektigar sua haiku-i.

Kyoshi

lunes, 16 de febrero de 2015

Waka da Ninna no Mikado

Camille Pissarro - Efeito de neve em Eragny, 1895.jpgEsas por vu
ke ye la printempal prati
me kolias ca yuna herbi
quankam an mea maniko
la niv-floki falas

Ninna no Mikado

Pikturo ek Wikipedia: Nivo en Eragny da Camille Pisarro


domingo, 18 de enero de 2015

Frazo da Confucio (I)

Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpgAnke onu povas esar felica nur posedante rizo kom nura nutrivo, aquo kom la sola drinkajo e la faldita brakio kom kap-kuseno; kontree, la richeso e la ne meritita honori esas quale efemera nubi ube ni ne povas fundamentizar nia feliceso. 


Confucio.

domingo, 4 de enero de 2015

Waka da Ôshikôchi no Mitsune


Falas la nivo
e nulu promenas 
tra ita voyo.
Ka me es ta voyo sen traci...
me, qua sinkas me en mea tristeso?


Ôshikôchi no Mitsune (859 - 925)