miércoles, 30 de septiembre de 2015

La ciel-arko (duesma mikra-texto)

Cavespere, dum regardar infantala programo dil televiziono kum mea filiino, me askoltis kansono qua memorigis da me infantala kansono quan me askoltis multafoye e ke forsan ol venas de la Mez-epoko.  Ca kansono sempre igis me pensar pri la anti-semidismo en Hispania dum multa yari. Omnu savas ke dum la regnado dal Katolika Reji, la Judi expulsesis de Hispania en 1492. Vere, la Hispana literaturo havas multa exempli dil odio al Judi, quale ca infantala e populala Hispana kansono:

Kande pluvas ed esas la suno,
aparas la ciel-arko dil Sinioro.
Kande pluvas ed esas kolda,
aparas la ciel-arko dil Judo.