lunes, 27 de diciembre de 2010

Haiku-i di Nov-Yaro (Issa)Ho! Esar quale

un infanto

la Nov-Yaro dio!Kobayashi Issa (1763 - 1827)

domingo, 19 de diciembre de 2010

Poemo da Shu Chung (I)


Esas blanka nubi en la cielo,

granda kosti eskarpa elevas su adsupre.

Sen-fina esas la voyi dil tero,

montari e riveri obstruktas la voyo:

me pregas tu ne mortar.

Voluntez retorvenar itere.

sábado, 18 de diciembre de 2010

Me savas omna la rakonti (León Felipe)


Me tradukis mikra ma bela poemo dil Hispana poeto León Felipe qua mortis en Mexikia ye la yaro 1968.


Me ne savas multa kozi, to esas la vereso.

Me nur dicas to quon me vidis.

E me vidis:

ke on bersis la bersilo dil homo per rakonti...

ke la klamadi d’angoro dil homo sufekesis dal rakonti...

ke on tamponizas la plorado dil homo per rakonti

ke on enterigas l’osti dil homo per rakonti...

e ke la pavoro dil homo inventis omna la rakonti.

Me ne savas multa kozi, to esas la vereso.

Ma on dormis a me per omna la rakonti…

E me savas omna la rakonti…

viernes, 17 de diciembre de 2010

Haiku 37.


jorneskas -

anke en la sek folii

la brilo dil roso

lunes, 13 de diciembre de 2010

Irlandana benediko.

Kom Krist-nasko proximigeskas, me trovis ca Irlandana benediko quan me tradukis.

Ke la voyi apertesez ye tua renkontro,
ke la suno brilez sur tua vizajo,
ke la pluvo falez tranquila
sur tua agri,
ke la vento suflez sempre ye tua dorso.

Ke tu gardez ye tua kordio kun gratitudo
la belega memoro
dil kozi bona dil vivo.

Ke omna donacajo di Deo kreskas ye tu
e helpez tu por portar la gayeso
aden la kordii di ti personi quin tu amas.

Ke tua okuli reflexez brilo
di amikeso,
afabla e jeneroza quale la suno,
qua ekiras inter la nubi
e varmigas la maro tranquila.

Ke la forco di Deo mantenez tu ferma,
ke l’okuli di Deo regardez tu,
ke l’oreli di Deo askoltez tu,
ke la vorto di Deo parolez a tu,
ke la mano di Deo, protektez a tu,
e ke til un nova renkontro,
altru tenis tu e ni omna,
per la palmo di lua mano.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Jarcha* (I)


En la Hispan-araba linguo.


¡Tanto amare, tanto amare,
habib, tant amare!
Enfermeron olios nidios,
e dolen tan male


Tradukita aden Ido.


Tante amar, tante amar,
mea amoranto, tante amar!
Maladeskis mea brilanta okuli
e tante li doloras a me!

sábado, 13 de noviembre de 2010

Hike esas plu multa lumo (sufí-ana legendo II )

Ulu vidis Nasrudin serchanta ulo en la sulo.
- Quon tu perdis, Mulá*? – il questionis.
- Mea klefo . – respondis la Mulá*.
Tale, ambi genupozis su por serchar lu. Pos poka tempo, la homo itere questionis:
- Ube la klefo falis exakte?
- Ye mea domo.
- Tale…pro quo vu serchas hike?
- Esas plu multa lumo hike kam en mea domo.

Nasrudin

Nasrudin (anke Nasreddin)


Qua levas frue...(sufi*-ana legendo I )

- Nasrudín, mea filiulo, levez tu frue matine.

- Pro quo, patro?

- Esas bona kustumo. Uladie, me levis me frue ante jorneskar e me ekiris promenar. En la voyo,
me trovis ula burso qua kontenis oro.

- Quale tu savas ke ol ne perdesis ye la antea nokto?

- To ne esas la questiono nun. Irgaforme, me verifikis ke ye la antea nokto la burso ne esis ibe.

- Tale, me kredas ke levar su frue ne donas fortuno ad omni nam…qua perdis l’oro posible levis su ante kam tu.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Poemo da Abu-l-Hasan al-Husri


Se la blanka esas la koloro dil vesto
en al-Andalus, to esas yusta kozo.

Ka tu ne vidas a me, qua vestizesas per la blanka
hari pro ke me trauras pro la yuneso?

Abu-l-Hasan al-Husri, la blindulo. (m. 1095)

viernes, 22 de octubre de 2010

Haiku da Gonsui


La vintrala tempesto

finas ye la bruiso

dil maro.


Ikenishi Gonsui (1650 - 1722)

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Haiku da Michihiko


la luno, la nivo,

e nun, tra la pluveto,

la lumo dil matino!Oku Michihiko (1755 - 1818)

sábado, 11 de septiembre de 2010

Haiku da Sora


Me marchas omnadie.

Se me mustas falar,

ke co esez inter l'arbori.
.
Kawai Sora (1649 - 1710)


miércoles, 8 de septiembre de 2010

Haiku da Sodô


Havas nulo

mea kabanacho printempe.

Olu havas omno.


Yamaguchi Sodô (1642 - 1716)

martes, 7 de septiembre de 2010

Haiku da Kigin (I)


Esas la povreso dil somero.

Elu respondas

ante ploreskegar.
.
Kitamura Kigin (1623 - 1705)

domingo, 5 de septiembre de 2010

Po Chu - I

Po Chu-I naskis ye Xia-kuei, en Shen-xi en la yaro 772. Esis guvernanto di Hang-chow e Shu-chow. Il verkis la du maxim konocata larga poemi dil epoko Tang. On dicas ke Po Chu-I lektis lua poemi al lavistini en la rivero ed il nur konsideris lua poemi kom bona kande eli komprenis li. Il mortis ye la yaro 846.

Poemo da Po Chu-I (I)


Sugesto a mea amiko Liu

Esas verda brilo ye ula anciena botelo,
on povas vidar la reda ye la tranquila stuvo.
On sentas la koldeso ye la nivo ibe fore...
Ka ulo de vino hike en la domo?

Po Chu-I (772-846)

miércoles, 18 de agosto de 2010

Poemo da Wang Wei (I)La bosko di bambuo.

Me sideskesas sola, en la bosko di bambuo,
me pleas la liuto, me suflas dum multa tempo.
Poka homi konocas la profunda bosko,
la brilanta luno venas e proximigas lua klareso.

Wang Wei (699-759 d.C.)

lunes, 2 de agosto de 2010

Haiku da Santôka (V)


Kande onu ne povas manjar,
la fresheso dil aquo

Taneda Santôka (1882 - 1940)

miércoles, 21 de julio de 2010

Poemo da Shakîr Wa'el (II)


Serchate libereso,
me finabis ye la pordo
di tua karcero
e me ja ne konocas
plusa klefo kam tua amoro.

Shakîr Wa'el (1232 - 1260)

domingo, 13 de junio de 2010

Haiku da Shokaku (I)


Dekesma monato dil yaro.
Me iras aden nula loko,
nulu venas ad-hike.


Shokaku (1650 - 1722)

martes, 1 de junio de 2010

Haiku da îo Sôgi


Maiflori, pensez
ke qua voyajas
anke regardas vi.


Îo Sôgi (1421 - 1502)

domingo, 9 de mayo de 2010

Mikra rakonto.


Nur la vento parkuras la pavara stradi. Nek sospiri, nek “me amas tu”, nek disputi, nek la plorado di un infanto. Nur la vento. Sub cent-yara arboro, apud la kirko me regardas la horizonto, makulizata di reda pro la noktesko. Fore, hano kantas. Hano di fora vilajeto ube ankore habitas ulu. Ulu. Ulu esas personigeso di nulu. Pro ke hike esas nulu. Nulu kantas, nek ploras, nek ridas, nek jemas. La folii kovras, quale omna autuno, la stradi dil vilajeto, ma nulu presas li. Nur la vento movas li. Me mustas askoltar ulu. Pro to, me klamas e, dum kelka sekundi, me askoltas mea eko.

domingo, 25 de abril de 2010

Haiku 36

tante efemera...
la flori dil ceriz-arboro
en la voyo

sábado, 27 de marzo de 2010

Trista militi da Miguel Hernández


Trista militi
se ne esas amoro la skopo
trista, trista.

Trista armi
se ne esas la vorti.
Trista trista.

Trista homi
se ne mortas pro amoro.
Trista, trista.

Poemo da la Hispana poeto Miguel Hernandez qua naskis ye 1910 e mortis pos la Hispana civitanala milito ye la karcero di Alicante en la yaro 1942 evante nur 31 yari.

jueves, 25 de marzo de 2010

Poezio (originala poemo)

La poezio
esas realeso.
La poezio esas la nubo en la cielo,
la rozo en la gardeno,
la ucelo di la mateno,
la kiso por tu.
La poezio
esas realeso.
La cikonio qua mortis,
La infanto qua ja ne ploras
pro ke anke mortis.
La poezio anke es
la nubo qua makulizesis
e ke me itere ne volas vidar.
La poezio
ne esas la inventata nebulo,
nek la ruptita binoklo por ne vidar.
La poezio
esas la binoklo
kun qua vidar
la mondo e la realeso,
kun qua vidar
la vereso.

miércoles, 10 de marzo de 2010

Haiku 36.


pasis la pluvo -
l'uni pos l'altri
l'infanti ye la flako

sábado, 27 de febrero de 2010

Saigyō Hōshi

Saigyō Hōshi naskis en Kioto ye la yaro 1118 e
mortis en la templo di Hirokawa evante 72 yari.
Desegno da Kikuchi Yōsai.

Waka da Saigyō (I)


moro tomo ni
tabi naru sura ni
tsuki idete
sumebaya kage no
aware naruran

Kune ni facus
la voyajo; me sur la tero,
e lu en la cielo,
se esus la luno dum tota la nokto:
duopla konkordo.
.
Saigyō (1118 - 1190)

domingo, 21 de febrero de 2010

Haiku da Kijoo.


tooyama / no
yuki / ni / tobi / keri
karasu / niwa

Sur la nivo
en ita fora monto
flugas du korvi.

Kijoo

sábado, 23 de enero de 2010

Haiku da Shiki.

daikan / ya
hachigatsu / hoshiki
matsu / no / tsuki


Esas vintro,
krucante la vilajeto
aboyas la hundi.

Shiki (1862 - 1902)

jueves, 14 de enero de 2010

Haiku 35.


pordo apertesas -
nulu enir nek ekir
ecepte la vento

martes, 12 de enero de 2010

Haiku 34.


sen direciono,
movita da la vento,
la sek folii

viernes, 8 de enero de 2010

Haiku 33.


Ye la tombeyo,
cipresi e tombi
kovrita da nivo.

lunes, 4 de enero de 2010

Haiku 32.


recenta flako -
ye la reflexo dil arboro
drinkas l'uceli

sábado, 2 de enero de 2010

Haiku da Issa


Shôgatsu / no
kodomo / ni / natte
mitaki / kana

Ye la Nov-Yaro,
qua povus itere
divenor infanto!


Kobayashi Issa (1763 - 1827)

viernes, 1 de enero de 2010

Haiku da Sôkan (II)

gantan / no
miru / mono / ni / sen
Fuji / no / yama

Nov-Yaro dio:
lo maxim bone esas regardar
la monto Fuji.

Sôkan (1465 - 1553)