sábado, 23 de abril de 2011

Japoniana klasika tanka (II)


Printempala nokto,
lua obskureso esas ne-utila
quankam lu celas la koloro
dil flori dil cerizo...
Ka anke celas lua parfumo?

viernes, 22 de abril de 2011

La milito esas finita (originala mikra rakonto)


Quamkam esis printempo, la nokto esis obskura e kolda. On ne ja audabis krii nek bombardi. Ye la stradi, regnis la silencio dum la tota nokto. La milito esis finita. To dicabis ula homo per la radio, ula militala chefo, me supozas. Nun me ne audis muziko. Ta auroro, me ne acendis la radio por audar lu. Me timis pro tu, me timis ne povar vidor tu. Me timis ne povar dancor kun tu la muziko quan ni audis per la radio, ye nia radio…Ula sono ne tre fore, arachis mea lakrimi: del tombeyo on audis kelka pafadi.. La milito esis finita…

O vos omnes (Tomás Luis de Victoria)

En la latina:

O vos omnes
qui transitis per viam,
attendite et videte:
si est dolor similis
sicut dolor meus.

Attendite
universi populi,
et videte dolorem meum:
si est dolor similis
sicut dolor meus.

En Ido:Ho, vi omna

qua pasis pro la voyo,

atencez e regardez

se esas simila doloro

quale mea doloro.


Atencez,
populi dil universo,
e regardez mea dolor,
se esas simila doloro
quale mea doloro.

lunes, 18 de abril de 2011

La "saeta" da Antonio Machado.

Ho, la saeta, la kantar
al Kristo dil cigani,
sempre kun sango ye la manui,
sempre pro desklovagar!
Kantar dil Andaluci-ana populo,
qua omna la printempi
esas demandanta eskaleri
por ascensar al kruco!
Kantar di mea lando
qua lansas flori al Iesus dil agonio,
e qua esas la fido di mea majori.
Ho tu ne esas mea kantar!
Me ne povas kantar, ne volas
a ta Iesus dil ligno,
ma ti qua promenis sur la maro!

poemo da Antonio Machado, muziko da Joan Manuel Serrat.

miércoles, 13 de abril de 2011

Ube irar?

Kelka personi questionis a Nasrudin: “Ube ni mustus irar dum funerala procesiono. Ka avane? Ka dope? Ka flanke?
Nasrudin respondis: Ne esas grava ube tu irez, kontre ke tu ne esez interne la sarko!

lunes, 11 de abril de 2011

Japoniana klasika tanka* (I)


Kun quo komparar
nia vivo en ica mondo?
Kun barko qua departas
frue matine
e tracon ne lasas.

Manzei.