sábado, 26 de diciembre de 2009

Haiku da Onitsura.


Me manjis
"globo-fisho" e pose
komencis nivar.


Ueshima Onitsura (1661-1738)

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Haiku 31


pruinat agro -
pokope ye la burjoni,
la sunoradii

martes, 15 de diciembre de 2009

Haiku 30.


Jorneskas.
Ulu plu ante kam me
presis la nivo.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Gregueria-i da Ramón G. de la Serna (I)

- La ok esas la sablo-horlojo dil numeri.

- La jirafo esas krano qua manjas herbo.

- La maxim mikra fervoyo en la mondo esas la raupo.

- Nur la poeto havas lun-horlojo.


Ramón Gómez de la Serna (1888 - 1963) esis la kreinto dil "greguería" (en la Hispana) o "échantillons" (en la Franca) mikra texti injenioza e humoroza di un frazo.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Haiku da Santôka (IV)Bone, ad-ube ni iros?...
Suflas la vento.

Taneda Santôka (1882-1940)

martes, 24 de noviembre de 2009

Japoniana arto. (II)

La domo dil teo en Koishikawa. La matino pos nivir. da Hokusai.
(Triadek-e-sis vidaji dil monto Fuji)

domingo, 22 de noviembre de 2009

Haiku da Ryûsui (I)


mayoigo / no
naku / naku / tsukamu
hotaru / kana

Krias e krias,
unglo-sizananta libeluli,
la nura infanto.


Ryûsui (s. XVII)


sábado, 21 de noviembre de 2009

Haiku 29.


Obskura nokto,
en la lanterni-serio
un es ruptita.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Haiku da Santôka (III)hitori sagayaseba
utari nari

Kande me laboras nura l'agro
ekiras un kansono.

Taneda Santôka (1882 - 1940)

lunes, 16 de noviembre de 2009

Pri la mezurata haiku.

Quale vi povas konstatar mea lasta haiku-i ne esas skribita en la normala e klasika haiku-ala mezuro di 5 - 7 - 5, ma en libera verso. Tale me expresas tre bone. Ico ne volas dicar ke me ne plus skribos haiku-i en la tradicionala mezuro, ma me esas vere plu komoda skribante tala haiku-i. La obligata mezuro ne facas la poemi, ma la sentimenti ed en la haiku-i quon onu vidas, askoltas, odoras...

Haiku 28.


Frostigit matino.
Nur la koldeso che la vizajo
es mea kompanio.

Haiku 27.


Promenante tra la sulki,
stoni e sablo
en la shui.

Japoniana arto (I)

La granda ondo di Kanagawa da Katsushika Hokusai
(Triadek-e-sis vidaji dil monto Fuji)

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Haiku 26.


Ante turnar en l'angulo,
l'odoro di la kastani.

martes, 10 de noviembre de 2009

Haiku da Santôka (II)


Me ne havas pekunio,
me ne havas kozi,
me ne havas denti,
Me esas tote sola.


Santôka (1882 - 1940)

domingo, 8 de noviembre de 2009

Haiku 25.Pluvoza dio,
anke en la desegni,
pluvoza dio.

sábado, 7 de noviembre de 2009

Haiku da Santôka (I)


kyô mo ichinichi dare mo konakatta hotaru

Anke ne hodie ulu venis - lampiri.
.
Taneda Santôka (1882 - 1940)

Haiku 24.


Kontar steli
dum ke la grilii kantas.
Someral nokto.

viernes, 6 de noviembre de 2009

Haiku 23.


Nokturnal promeno.
kun singla lanterno
chanjas l'ombro.

Haiku 22.


Bruiso di automobili -
vartante l'autobuso,
la plen luno.

jueves, 5 de noviembre de 2009

Haiku 21.


Silenco.
La instantala sono
di un zumbo.

martes, 20 de octubre de 2009

Haiku 20


Finas somero:
me nur vidas un musho
en mea hemo.

Epigramo da Marcial (I)

Tu esas bela (me savas lo) e yuna (me savas lo)
e richa (qua povos negar ol?)
Ma kande tu laudas tu, Fabula, tante
tu ja ne esas richa, nek bela, nek yuna.

Marco Valerio Marcial (40 - 104)

viernes, 9 de octubre de 2009

En la tranquila nokto da Li Bai.

Me pensas ye la nokto,
avan la lito, la luno brilas
super la pruino esas la dubito.
me regardas adsupre ed esas la plen luno,
me regardas adinfre ed me memoras mea lando.


Li Bai (701 - 762)

En la obskureso da Wang Bai-Yi.

De la luno me recevas
energio quan me bezonas
por durar regardante ol
e tale me sentas nemortala
kande vere
ni esas misterio.


Wang Bai-Yi

domingo, 4 de octubre de 2009

En la monto Huangshan da Wang Bai-Yi.

Depos kelka yari
me vivas en la monto Huangshan
konsekracita al naturo.
Ma nul jornesko
nek krepuskulo
povos okupar la loko di tua lumo,
la memoro
di tua imajo.


Wang Bai-Yi (681 - 752)

sábado, 3 de octubre de 2009

Nokto en la monti da Wang Bai-Yi.

Senmova quale puteo,
me vidas navigar la steli.
Kande la cikonii venas,
me sentas la koldeso ye mea veini.
Hodie tu ankore ne esos kun me.


Wang Bai-Yi (681 - 752)

sábado, 29 de agosto de 2009

Poemo da Shakîr Wa'el


Me chanjis mea ipsa gardeno
pro un maro di alteso,
un klozita kajo
pro un apertita cielo,
mea du okuli
pro un fora stelo
e pro tua amoro,
quon me povas donar a tu pro tua amoro?
Me havas nulo qua tante valoros.


Shakîr Wa'el (1232 - 1260)

viernes, 14 de agosto de 2009

Haiku da Ryûho


Flori e luno,
me ja savas quale nomesas
la triesma verso.*


Nonoguchi Ryûho (1595 - 1669)


* La triesma verso esas la morto. Ryûho igis skribar ca haiku en sua tombo.

martes, 11 de agosto de 2009

Epigramo di amoro (I) da Teodognis di Alejandría.


Ne timez, Helena, la ne-vera Zeus,
il ne deziras tu quale me,
il esas Cerbero ligita en la monto
e nur volas l'orala violi
quin tu lansas kande tu pasas.


Teodognis di Alejandría (331 - 257 a.C.)

jueves, 30 de julio de 2009

Haiku da Anon


sakikomete
hana / ni / eda / naki
sakari / kana

Kun tanta flori
preske ne videsas la branchi
en la cerizolauro.
.
Anon (yarcento XVI)

martes, 28 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (IV)

Ye moskei e kirki, serchate vereso
me parolis kun sheiki, santi, filozofi e saji,
me audis la sentenci ekiranta di lia labii
e me ekiris pro la pordo quan me uzis kande me eniris.

Omar Khayyam

miércoles, 22 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (III)


Drinkez ni, amoro, drinkez. Omno invitas obliviar.
Me, qua sempre meditas, nur dum du dii
ne volabis pensar nek me nule pensis:
la dio qua venos e la dio qua ja pasis.


Omar Khayyam

martes, 21 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (II)

La tero esas mozaiko di Dei e kredaji,
di kleriki, profeti, sakra libri e texti:
nekompati, fido, peko, esas nur pretexti
ke la homi advokas por luktar quale feroca bestii.

Omar Khayyam

lunes, 20 de julio de 2009

Poemo da Omar Khayyam (I)


Kande ni departos sen lasar ula traco
la suno ne chanjos olua legi nek olua cikli;
lu ja vivis sen ni sennombra yarcenti
e ne por delektar ni, lu brilas olua blulanta astro.

Omar Khayyam (1040 - 1121?)

sábado, 23 de mayo de 2009

Haiku da Ryôkan (III)

hatsu / shigure
namonaki / yama / no
omoshiroki

Unesma pluvi
en la monto sen nomo,
ho, quante agreabla!
Ryôkan (1758 - 1831)


martes, 19 de mayo de 2009

La tempo pasas (da Benedetti)

Kande ni esis infanti
la oldi evis cirkum triadek yari
un flako esis un oceano
la morto, nur ne existis.

Pose, kande ni esis yuna
la oldi evis cirkum quaradek yari
un lageto, un océano,
la morto, nur
un vorto.

Ja kande ni mariajis
la oldi evis kinadek yari,
un lago esis un océano,
la morto esis la morto dil altri.

Nun, ni, evoza,
ja atingis la vereso,
la oceano esas fine la océano
a la morto komencas esar
la nia.

Mario Benedetti (1920 - 2009)

Mario Benedetti mortis.


Sundie nokte mortis la grandega uruguay-ana poeto Mario Benedetti. Lu skriptis kelka poezaji quale haiku e belega poemi pri la amoro e la yusteso.Nur un klosho,
nur un klosho opozas su
a la vento.

miércoles, 13 de mayo de 2009

Haiku 20


Qua esis hike?
Pokope venas til me
lua aromo.

jueves, 7 de mayo de 2009

Haiku da Basho (X)

hitotsu / ya / ni
yûgo / mo / netari
hagi / to / tsuki

Sub la sama tekto,
dormis l'amoristini,
la luno e la trifolio.


Matsuo Basho

jueves, 30 de abril de 2009

Haiku da Basho (IX)

furu / gare / ya
yo / wo / hito / iro / ni
kaze / no / oto

Desfacil vintro.
Mondo di nur un koloro
e la sono dil vento.

Matsuo Basho (1644 - 1694)

martes, 28 de abril de 2009

Haiku 19


Kovrita voyo,
l'arbori sen folii
movas la vento.

sábado, 25 de abril de 2009

Haiku da Shiki (V)

wazato / sae
mi / ni / yuku / tabi / ya
Fuji / no / tuki

Nur por vidar
la nivo sur la Fuji
me departas.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

martes, 21 de abril de 2009

Haiku da Shida Yaha

hito-goe / no
yahan / o / soguru
samusa / kana

La voci dil homi,
pasanta ye meznokto:
la koldeso.


Shida Yaha (/1662 - 1740)

jueves, 16 de abril de 2009

Haiku da Ryôkan (II)

nabe / migaku
oto / ni / magiruru
amagaeru

Poton me lavas,
mixesas mea bruiso
e to dil rani.
Daigu Ryôkan (1758 - 1831)

martes, 14 de abril de 2009

Haiku da Shiki (IV)

kaerimireba
yukiaishi / hito / no
kasumi / keri

Me turnis me
e la homo krucumanta
facesis nebulo.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

lunes, 13 de abril de 2009

Haiku da Shiki (III)

nodokasa / no
hitori / yuki / hitori
omoshiroki

Omno quietese.
Nur esar vagantemo,
nur juar.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

miércoles, 1 de abril de 2009

Haiku da Jôsô (I)

minasoko / no
iwa / ni / ochitsuku
konoha / kana

Sub la aquo
repozas en la roko
la mortinta folii.

Naito Jôsô (1662 - 1704)

sábado, 28 de marzo de 2009

Haiku da Shiki (II)

furuike / no
oshi / ni / yuki / furu
yuube / kana

Olda lageto.
Nivas sur l'anadi.
Nokteskas.


Masaoka Shiki ((1867 - 1902)


miércoles, 25 de marzo de 2009

Haiku 18


Nur la vento
e la lumo dil luno
inter la ruini.

lunes, 23 de marzo de 2009

Haiku 17


Falas la pluvo
sur la sika arbori
e la nov herbi.

domingo, 22 de marzo de 2009

Haiku da Chiyo (II)

tombo / tsuri
kyoo / wa doko / made
itta / yara

Mea mikra chasero di libeluli,
til qua regiono
irabus hodie?


Chiyo (1701 - 1775)

lunes, 9 de marzo de 2009

Haiku da Chiyo (I)

no / mi / yama
ugoku / mono / nashi
yuki / no / asa

En la montaro
ed en la planajo, quieteso.
Dio de nivo.

Kaga no Chiyo (1703 - 1775)