lunes, 16 de noviembre de 2009

Japoniana arto (I)

La granda ondo di Kanagawa da Katsushika Hokusai
(Triadek-e-sis vidaji dil monto Fuji)

1 comentario: