lunes, 16 de noviembre de 2009

Pri la mezurata haiku.

Quale vi povas konstatar mea lasta haiku-i ne esas skribita en la normala e klasika haiku-ala mezuro di 5 - 7 - 5, ma en libera verso. Tale me expresas tre bone. Ico ne volas dicar ke me ne plus skribos haiku-i en la tradicionala mezuro, ma me esas vere plu komoda skribante tala haiku-i. La obligata mezuro ne facas la poemi, ma la sentimenti ed en la haiku-i quon onu vidas, askoltas, odoras...

No hay comentarios:

Publicar un comentario