martes, 27 de agosto de 2013

Du Idala tanka-i.

Yen la du tanka-i qui obtenis la triesma premio en la VIesma Konkurso di Tanka "Grau Miró".


Inter la ruini
flugas la papiliono
sur la herbi.
Til la olda kastelo
arivis la printempo.An la voyo
la flava flori
di printempo.
La vesperala vento
parkuras la planajo.martes, 20 de agosto de 2013

Haiku 42

File:Moon 25 03 2011 (5558208884).jpgkant la grilii -
nur un stelo
e la kreskanta lunoLa normala metriko por irga haiku povas esar 5-7-5, ma ne mustas esar ol. Multi skribas haiku-i ube nur la metriko esas bone, ma la haijin (skriptero di haiku-i) aparas en la poemo e pro to anke desaparas la haiku. Ca haiku ne havas la normala metriko di 17 silabi ma kun altra formo, ma 5-4-7 qua anke esas valida en la haiku. Ni havas multa libereso dum skribar haiku-i!

domingo, 4 de agosto de 2013

Zen* mikra rakonto.

File:Mudra inzou.jpg
Ula imperiestro questionis ulafoye maestro Gudo:


 - Quo eventas a ula lumizita e saja homo pos mortar?

 - Me ne savas lo. Quale me povus savar to? – respondis Gudo.

 - Pro ke vu esas maestro! – dicis l’imperiestro.


 - Yes, vu esas justa – dicis Gudo – ma ula ne mortinta maestro!

sábado, 20 de julio de 2013

Prego da Gandhi

Kun humileso me esforcos por amar,

por dicar la vereso, por esar honesta e pura,
File:MKGandhi.jpg
por ne havar ulo quan vere me ne bezonas,

por ganar salario kun mea laboro,

por atencar sempre a to quon me manjas e drinkas,

por nultempe pavorar,

por respektar la kredenco di l’altri,

por serchar sempre lo maxim bone por omni,

por esar homo por omna mea frati.

viernes, 14 de junio de 2013

La bambuo en la fenestro di Li Ts'e Yun

File:Hsü Wei 001.jpg

Ne tranchez ol por facar fluto,
ne tranchez ol por facar peskobastono,
kande lia folii e lia flori velkesos,
ankore esos bela sub la nivo-floki.

Po Chu Yi ( 772 - 846)

martes, 4 de junio de 2013

Poemeto da Tai Fu Ku.

File:Dai Jin-Landscape in the Style of Yan Wengui.jpg
Quanta personi kuras tra la richeso sen repozar!

Dum la tota nokto, li kontas; jorne, li galopas.

Lia vivo esas konstanta anhelo, plena ek fatigi.

Li ne savas ke sur lia tekto-domi  la cielo esas blua.


                     Tai Fu Ku     (XIII yarcento)

domingo, 24 de febrero de 2013

Poemeto da Emily Dickinson


File:Black-white photograph of Emily Dickinson2.png
Kordio, ni oblivios lu

ca nokte, tu e me.

Tu, la varmeso quan lu prestis a tu.

Me, la lumo quan lu donis a me.


Kande tu obliviabos,

dicez a me, nam me mustas efacar

balde mea pensi.

Acelerez tua laboro,

pro ke dum tua tardeso

me itere povus memorar lu.


Emily Dickinson (1830 - 1890)

martes, 5 de febrero de 2013

Poemeto da Bécquer.

Arkivo:Portrait of Gustavo Adolfo Bécquer, by his brother Valeriano (1862).jpgPro ula regardo, un mondo;
pro ula rideto, un cielo;
pro ula kiso...me ne savas
quon me donus a tu pro ula kiso!

Belega e mikrega poemo dal poeto Gustavo Adolfo Bécquer (1836 - 1870), forsan la maxim importanta Romantikala Hispana poeto. Ca poemeto esas un di lua tre konocata "Rimi". Lektina anke esas lua "Legendi".

domingo, 3 de febrero de 2013

Haiku da Basho (XI)
nebulo e pluveto:
quankam ne videsas la Fuji,
quala bela dio!

Pikturo "Fujiyama" da Jhon Henry Twachtman ek Wikipedia.


viernes, 25 de enero de 2013

Me komencas lernar Ido (ludo)