martes, 14 de abril de 2009

Haiku da Shiki (IV)

kaerimireba
yukiaishi / hito / no
kasumi / keri

Me turnis me
e la homo krucumanta
facesis nebulo.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

No hay comentarios:

Publicar un comentario