lunes, 13 de diciembre de 2010

Irlandana benediko.

Kom Krist-nasko proximigeskas, me trovis ca Irlandana benediko quan me tradukis.

Ke la voyi apertesez ye tua renkontro,
ke la suno brilez sur tua vizajo,
ke la pluvo falez tranquila
sur tua agri,
ke la vento suflez sempre ye tua dorso.

Ke tu gardez ye tua kordio kun gratitudo
la belega memoro
dil kozi bona dil vivo.

Ke omna donacajo di Deo kreskas ye tu
e helpez tu por portar la gayeso
aden la kordii di ti personi quin tu amas.

Ke tua okuli reflexez brilo
di amikeso,
afabla e jeneroza quale la suno,
qua ekiras inter la nubi
e varmigas la maro tranquila.

Ke la forco di Deo mantenez tu ferma,
ke l’okuli di Deo regardez tu,
ke l’oreli di Deo askoltez tu,
ke la vorto di Deo parolez a tu,
ke la mano di Deo, protektez a tu,
e ke til un nova renkontro,
altru tenis tu e ni omna,
per la palmo di lua mano.

2 comentarios: