lunes, 2 de marzo de 2009

Haiku da Basho (VIII)


tabibito / to
waga / no / yobaren
hatsu / sigure


Nur voyajanto,
me dezirus nomesor.
Unesma pluvi.


Matsuo Basho (1644 - 1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario