viernes, 27 de febrero de 2009

Haiku da Sookan (IIesma versiono)

tsuki / ni / e / wo
sashitaraba / yoki
uchiwa / kana

Ho, la plen luno!
Se ol havus un mango:
un abaniko!


Yamakazi Sookan (?)

No hay comentarios:

Publicar un comentario