sábado, 14 de febrero de 2009

Haiku da Basho (VI)

higoro / nikuni
karasu / mo / yuki / nu
ashita / kana


Hororind korvo,
ma quante bel camatine
sur la nivo.

Matsuo Basho (1644 - 1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario