viernes, 6 de febrero de 2009

Haiku da Basho (IV)

meigetsu / ya
ike / o / megurite
yo /mo / suraga

Autunal plenluno.
Promenado apud lageto
la tota nokto.


Matsuo Basho (1644-1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario